Nieuws & Activiteiten

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief  1 - januari 2021

Inhoud
Adviesrapport '5G en Gezondheid' van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad, Kabinetsreactie op het adviesrapport en andere recente ontwikkelingen.

Nieuwsbrief 1 >>

Nieuwsbrief  2 - april 2021

Inhoud

Gemeentelijk antennebeleid is een centraal instrument voor gemeenten om de ontwikkelingen rond digitale connectiviteit en de proliferatie van antennes te sturen. Deze nieuwsbrief geeft handreikingen voor het opstellen/herzien van lokaal antennebeleid. 

Nieuwsbrief 2 >>  Aanmelden nieuwsbrief >>

Video's

Interview met Carlo Fiscalini (raadslid en fractievoorzitter Nieuw Democratisch Zeist) en Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht)

In dit duo-interview roepen de twee bevlogen gemeenteraadsleden de landelijke politiek maar vooral hun collega-raadsleden in den lande, op om de inwoners beter te informeren over de risico's van straling en met name 5G
Op grond van internationaal onderzoek stellen zij, dat de blootstellingsnormen in Nederland drastisch zouden moeten worden verlaagd. In andere Europese landen, bijv. Italië en Oostenrijk, zijn die normen 10x zo streng als in Nederland.

KIJKTIP: 5G-webinar Connectiviteit & Gezondheid

Dit webinar heeft als doel politici en raadsleden feitelijk en wetenschappelijk te informeren over 5G  opdat zij deel kunnen nemen aan het democratisch proces. Het webinar wordt geopend door drs. S. v/d Raadt, fractievoorzitter Trots Haarlem.

Inhoud: 5G, wat is het? Wat zijn de biologische en gezondheidseffecten? Is er wetenschappelijk bewijs? Hoe komen de onderzoeken tot stand? Welke speelruimte heeft de gemeente?

Documenten uit het webinar >>

Brieven

Brief naar vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

Op 24 januari 2021 heeft het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit een brief gestuurd naar de leden van de vaste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De brief is een reactie op de Kamerbrief die staatssecretaris Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister van Ark (Medische Zorg) en staatssecretaris van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) op 20 november 2020 verstuurd hebben naar aanleiding van het adviesrapport "5G en Gezondheid" van de Gezondheidsraad.

 
Het Platform verzoekt de leden van de vaste Kamercommisseie VWS de inhoud van de brief op 1 februari 2021 te betrekken bij hun inbreng tijdens de behandeling van agendapunt 19 van het notaoverleg "Preventie (medische-, leefstijl- en infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid".

Onze brief >>   Kamerbrief >>
   Notaoverleg >>

Reactie op Internetconsultatie

Het Platform Gemeenten en Draadloze Connectiviteit heeft op 4 januari 2021 een reactie geschreven op de Internetconsultatie
"Wijziging Frequentiebesluit 2013 ter bescherming van de volksgezondheid tegen radiofrequente elektromagnetische velden"* waarbij staatssecretaris Mona Keijzer het voornemen heeft om de veel te hoge ICNIRP-blootstellingslimieten via een wijzigingsbesluit landelijk vast te gaan leggen. 

Hierdoor wordt het voor gemeenten onmogelijk gemaakt om lagere stralingslimieten te hanteren om de gezondheid van burgers en het milieu te beschermen. Zelfs de Tweede Kamer wordt bij deze besluitvorming buitenspel gezet. 

Internetconsultatie* >>  Onze reactie >>

*
Deze internetconsultatie is inmiddels gesloten voor het plaatsen van reacties.

Columns

Columns

Column 1 - november 2020

"Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten - Toeval?
Of is er meer aan de hand?

geschreven door 

Louis van der Kallen
raadslid/fractievoorzitter
Bergse Sociaal Democraten (BSD)
Bergen op Zoom.

Column 1 >>