Over het Platform

Hoe het begon

Hoe het begon


   

Op 8 november 2020 heeft het webinar "Gemeenten en 5G" plaatsgevonden waarvoor een 40-tal lokale politici zich had aangemeld. Het webinar belichtte de positie van gemeenten bij de uitrol van 5G en digitale connectiviteit in het algemeen.
Onderwerpen die tijdens het webinar aan de orde kwamen, waren:
- autonomie/zeggenschap van gemeenten
- beheer
- risico's voor volksgezondheid en ecosystemen
- burgerparticipatie

Naar aanleiding van het webinar heeft een aantal raadsleden het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit opgericht en vervolgens een stuurgroep gevormd. De raadsleden worden ondersteund door een klankbordgroep, bestaande uit enkele kennisexperts op het gebied van elektromagnetische velden.

Programma webinar "Gemeenten en 5G" >>   Even voorstellen >>

KIJKTIP:  5G-webinar "Connectiviteit & Gezondheid" (mei 2020) >> 

Doelstelling & Werkwijze

Het doel

Het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit heeft als doel om gemeenteraadsleden een plek te bieden om vragen op het gebied van digitale connectiviteit te bespreken en uit te wisselen hoe dit soort vragen zowel in de raad zelf als samen met burgers besproken k
unnen worden.


De werkwijze

Het platform zal raadsleden informeren over recente ontwikkelingen en daar, waar nodig een visie op geven. 
Dit kan bijvoorbeeld door het delen van relevante informatie, die met andere raadsleden gedeeld kan worden. 

Daarbij valt te denken aan:
- antennebeleid
- moties
- amendementen
- visiestukken 
- zienswijzen


Ook zal het platform richting landelijke overheid en VNG signalen af gaan geven op het gebied van draadloze connectiviteit zodat ook de overheid en VNG betrokken kunnen worden bij het beleid richting gemeenten om te zorgen dat gemeenten op dit gebied meer bewust gaan handelen en een zo breed mogelijk draagvlak onder alle burgers nastreven.

Waar zinvol en mogelijk, zal het platform in gesprek gaan met gemeenten, VNG en landelijke overheid.

Uitnodiging aan collega gemeenteraadsleden >>

Stuurgroep

De stuurgroep bestaat uit: 

Mr. Carlo Fiscalini, raadslid Nieuw Democratisch Zeist (NDZ) 
Louis van der Kallen, raadslid/fractievoorzitter Bergse Sociaal Democraten (BSD), Bergen op Zoom
Lucas Middelhoff, oud-raadslid PvdA-GroenLinks, Vught
Karst Schuring, raadslid PvdA, Zeist
Obe Bootsma, ondersteuner Senioren Partij, Alkmaar
Gijs Schuurman, raadslid/fractievoorzitter 50Plus, Hardenberg
Ruud Lammers, raadslid/fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht

Interview met Carlo Fiscalini & Ruud Lammers >>
  

Klankbordgroep

De stuurgroep wordt ondersteund door:

Drs. ing.  Jan van Gils , spreker en schrijver over elektromagnetische straling
Sylvia Slegers, Bewonersplatform EMV Gooise Meren